KONU BAŞLIKLARI

 

Sosyal Beşerî ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, Filoloji, Güzel Sanatlar, Sağlık ve Spor Bilimleri, Hukuk, İlahiyat ve Sosyal Bilimlerin diğer alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

Sempozyum, ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, bilim uzmanları ve öğrencilerin katılımına açıktır.

Sempozyumun alt konu başlıkları şu şekildedir:

Bitlis ve Yöresinde Mezar Taşları, Mimari Eserler ve El Sanatları

Bitlis’in Beşerî ve Fizikî Coğrafyası

Bitlis’te Afetler

Bitlis’te Arkeolojik Çalışmalar

Bitlis’te Dinî Hayat

Bitlis’te Eğitim

Bitlis’te Halk Kültürü

Bitlis’te İktisadi ve Sosyal Hayat

Bitlis’te Kültürel Yapı

Bitlis’te Sanat ve Spor Faaliyetleri

Bitlis’te Tarım ve Hayvancılık

Bitlis’te Toplum, Kültür ve Tarih

Bitlis’te Ulaşım ve Ticaret

Bitlis’te Yetişmiş Önemli Şahsiyetler

Geçmişten Günümüze Bitlis’te Siyasi Hayat

Milli Mücadele Döneminde Bitlis

Osmanlı Devleti Döneminde Bitlis

Osmanlı Öncesi Dönemlerde Bitlis

 

 

TOPICS

The admissions will be related with the papers in other fields of Social Humanities and Administrative Sciences, Educational Sciences, Philology, Fine Arts, Health and Sports Sciences, Law, Theology and Social Sciences.

 

         The symposium is open to the participation of national and international academics, scientists and students.

 

        The sub-topics of the symposium are as follows:

 Gravestones, Architectural Works and Handicrafts in Bitlis and Its Region

Human and Physical Geography of Bitlis

Disasters in Bitlis

Archaeological Studies in Bitlis

Religious Life in Bitlis

Education in Bitlis

Folk Culture in Bitlis

Economic and Social Life in Bitlis

Cultural Structure in Bitlis

Art and Sports Activities in Bitlis

Agriculture and Livestock in Bitlis

Society, Culture and History in Bitlis

Transportation and Trade in Bitlis

Important Personalities Raised in Bitlis

Political Life in Bitlis from Past to Present

Bitlis in the National Struggle of Turkey

Bitlis in the Ottoman Empire Period

Bitlis in Pre-Ottoman Periods

For Instagram