ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderim için Son Tarih/ Deadline for Abstract Submission 

7 Nisan /April 2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

22 Nisan/April 2023

Sempozyum Tarihi

Gezi Programı

3-4 Mayıs/May 2023

 5 Mayıs/May 2023 

Tam Metin Gönderimi için Son Tarih

15 Mayıs/May 2023

 

         

For Instagram