SEMPOZYUM YERİ

Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Derslikleri

Adres: Rahve Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13100 Merkez/Bitlis

El-Aman Hanı (Bitlis /Tatvan) 

 

          Çevrimiçi oturumlar için daha sonra link verilecektir.

 

 

SYMPOSIUM IN

Bitlis Eren University Central Conference Hall

Bitlis Eren University Faculty of Science and Literature Classrooms

Rahva Campus: Beş Minare Neighborhood Ahmet Eren Boulevard 13100 Centre/Bitlis

El-Aman Khan  (Bitlis/ Tatvan)

 

          Links to online sessions will be provided later.

For Instagram