Bitlis Eren University                         Bitlis Eren University

       Bitlis Eren University                        Kapak Resmi

  • Hakem değerlendirilmesinden sonra kabul edilen özet bildiriler için e-özet metin bildiri kitabı yayınlanacaktır.
  • Katılımcıların talepleri doğrultusunda, tam metin uluslararası kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.
  • Kabul edilen tam metin bildiriler isteğe bağlı olarak, hakem sürecinden geçtikten sonra aşağıda belirtilen dergilerin özel sayısında makale olarak yayınlanabilecektir. Dergiler;
  • Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eren Dergisi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/eren
  • Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos
  • Bitlis Eren Üniversitesi BİDER (Bitlis İslamiyet Dergisi): https://dergipark.org.tr/tr/search?q=bider§ion=journal
  • Bitlis Eren Üniversitesi İİBF Akademi İzdüşüm Dergisi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid
  • Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi : https://dergipark.org.tr/tr/pub/rahva

For Instagram