YAZIM KURALLARI

SEMPOZYUM GENEL KURALLARI

 • Bildiri dili Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca,Arapça ve Kürtçedir.
 • Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
 • Bildiri metinlerinin kelime sınırlaması yoktur, çalışmaların 15 sayfayı geçmemesi gerekmektedir.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri gönderebilir.
 • Bildiriler Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Çalışmaların İntihal Oranı %20’ yi geçmemelidir.
 • Sempozyumumuz doçentlik başvuru kriterlerini karşılamaktadır.
 • Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu’nda sunulan metinler e-kitapta ya da EREN Dergisi’nde yayımlanacaktır.

ÖZET METİN YAZIM KURALLARI

 • Özet metinler en az 250 en çok 500 kelimeden;  anahtar kelimeler ise en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
 • Özet metinler çalışmanın amacını, yöntemini, bulgu ve değerlendirmelerini genel hatlarıyla içermelidir.
 • Özet metinlerin başlığı Times New Roman, 14 punto, koyu, büyük harf ve ortalanmış şekilde düzenlenmelidir.
 • Özet metinlerin içeriği ise Times New Roman, 12 punto, tek satır aralıklı ve  iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır.
 • Yazar isimleri yan yana, sağa yaslı ve sadece ilk harf büyük olarak yazılmalıdır.
 • Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.  Dipnot verilerek unvan, kurum, mail adresi ve ORCID numarası eklenmelidir.

 

TAM METİN YAZIM KURALLARI

 • Çalışmanın adı 14 Punto, Times News Roman, kalın, büyük harf ve ortalanmış şekilde yazılmalıdır.
 • Özetler en az 250, en fazla 500 kelimeden; anahtar kelimeler ise en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
 • Özetler çalışmanın amacını, yöntemini, bulgu ve değerlendirmelerini genel hatlarıyla içermelidir.
 • Özet, Anahtar Kelimeler, Abstract, Keywords başlıkları 12 Punto ve Times News Roman yazı tipiyle yazılmalıdır. Metin, tek satır aralığında ve sola yaslı şekilde olmalıdır. Her kelimenin ilk harfi büyük ve kalın olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Özet ve Abstract metinleri ise 10 Punto, Times News Roman, tek satır aralığında olmalı ve iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır.
 • Çalışmanın ana başlıkları 12 punto, Times New Roman, sola yaslı şekilde, her kelimenin ilk harfi büyük ve kalın olarak yazılmalıdır.
 • Çalışmanın yazı karakteri 11 punto, Times New Roman, tek satır aralığında, iki yana yaslı ve paragraflardan önce ve sonra boşluk 6 nk şeklinde yapılmalıdır.
 • Çalışmanın paragraf ilk satır girintisi 1,25 cm olmalıdır.
 • Çalışmalar üsten 3,0 cm, alttan, sağ ve soldan 2,5 cm, üst bilgi 1,25 cm ve alt bilgi 0,6 cm boşluk bırakılacak şekilde ayarlanan A4 ebadındaki sayfalara yazılır. Tüm metin ve içerik bu alan içerisinde yer alır.
 • Tablo ve şekil numarasından sonra nokta konulup tablo ve şekil başlığı verilmelidir. Başlıkların ilk kelimeleri büyük harflerle başlamalı, italik ve 10 punto olmalıdır. Tablo, şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmelidir (Örnek: Tablo 1. Yıllara Göre Kişi Başına Gelir).
 • Metin içindeki atıflar, parantez içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırası izlenerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakların eksiksiz ve tam künyesini içeren Kaynakça listesi metin sonunda, atıf sistemine uygun olarak düzenlenmelidir.
 • Kaynakça 10 punto, sola yaslı olmalı ve kaynakça ikinci satır girintisi 1,25 cm şeklinde düzenlenmelidir.
 • Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki atıflarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri APA6 kurallarına göre yapılmalıdır. 

 

 

For Instagram